Netwerkzorg, de werking?

Please reload

  • De hulpverlening van de dienst is op vrijwillige basis.

  • Iedere persoon krijgt een individuele begeleider die gemiddeld éénmaal per maand op huisbezoek komt.  De frequentie van de huisbezoeken is afhankelijk van de vragen en ondersteuningsnoden.

  • De individuele begeleider ondersteunt eveneens het netwerk.

  • Er wordt op voorhand afgesproken op welke vlakken er ondersteuning wordt geboden.  Deze afspraken worden vastgelegd in een individuele dienstverleningsovereenkomst.

  • Er wordt een vrijwilligerscontract afgesloten met de vrijwilliger.

  • De vrijwilliger kan, afhankelijk van het ondersteuningsaanbod, een bijkomende vergoeding vragen. 

  • Op regelmatige basis wordt er samen met de cliënt (en de vrijwilliger) nagegaan of het begeleidingsaanbod nog steeds is afgestemd op de vragen en ondersteuningsnoden.