Netwerkzorg

Please reload

De dienst netwerkzorg begeleidt volwassen personen met een (vermoeden van) beperking. Deze personen wonen in bij een vrijwilliger of wonen zelfstandig en worden ondersteund door een vrijwilliger.

 

Wij begeleiden deze volwassen personen met een (vermoeden van) beperking in hun streven naar een zo zelfstandig mogelijk leven.  Deze begeleiding gebeurt steeds in combinatie met de ondersteuning van een vrijwilliger, met als doel de persoon een leven te laten leiden dat zo dicht als mogelijk aansluit bij zijn/haar mogelijkheden en wensen.