top of page

Over ons

Onze missie

 

Open Thuis Limburg stelt zich tot doel personen met een (vermoeden van) beperking te ondersteunen in hun streven naar maximalie kwaliteit van leven via mobiele, ambulante en vraaggerichte ondersteuning op alle vlakken van het dagelijks leven en via vraaggerichte dagondersteuning.  Dit met veel aandacht voor netwerkontwikkeling en het psycho-sociaal welzijn.

Om hier aan te werken probeert Open Thuis Limburg een stabiele en kwaliteitsvolle woonondersteuning aan te bieden vertrekkend vanuit de werkvormen:

 

 • Begeleid wonen

 • Netwerkzorg

 

aangevuld met nevenwerkingen ter voorbereiding of ter aanvulling van deze woonondersteuning zoals: 
  
 

 • Activiteitenboerderij De Akkerboom

 • Vrije Tijd Prisma


Open Thuis Limburg focust in dialoog met de zorgvrager o.m. op:

 

 • Administratieve aspecten

 • Relationele aspecten

 • Financiële aspecten

 • Zelfredzaamheid

 • Zelfstandigheid

 • Medische aspecten

 • Vrije tijd

 • Dagbezigheid

 • Opvoeding

 • Wonen

 • Huishoudelijke aspecten

 • ...

Onze kernwaarden

 

Volgende waarden schrijft Open Thuis Limburg hoog aan en deze worden o.m. via ons kwaliteitssysteem ingebracht en opgevolgd in al onze contacten met personen met een (vermoeden van) beperking en hun netwerk die op ons een beroep willen doen: 

 

 • Zorg op maat

 • Vraaggerichte ondersteuning

 • Keuzevrijheid

 • Zelfbeschikking

 • Handelingsbekwaamheid

 • Empowerment

 • Duurzaamheid

 • Inclusie

 • Volwaardig burgerschap

 • Netwerkontwikkeling

 • Zo gewoon mogelijk

 • Zo dicht mogelijk bij het thuismilieu

 • Personen met een beperking 'aan hun rechten' en 'tot hun recht' laten komen

 • Pluralisme 

bottom of page