top of page

Netwerkzorg, voor wie?

Please reload

  • Voor meerderjarige personen met een (vermoeden van) beperking

  • Die graag in een gezin wonen, nabij een gezin wonen, zelfstandig wonen en begeleid willen worden door een vrijwilliger.

  • Die een inclusieve woonvorm zoeken in een netwek die hun ondersteunt.

  • De persoon dient open te staan voor het begeleidingsaanbod van de dienst en in te stemmen met het ondersteuningsaanbod van de vrijwilliger, het gezin.

  • De persoon is bereid om aan zichzelf te werken.  

 

  • Zowel personen met als zonder goedkeuring van het VAPH voor begeleiding door een dienst begeleid wonen, kunnen bij ons terecht.

  • Ook personen die reeds inwonen bij een vrijwilliger of reeds ondersteund worden door een vrijwilliger in het zelfstandig wonen kunnen een vraag stellen.

bottom of page