Begeleid wonen, de werking?

Please reload

  • De hulpverlening is op vrijwillige basis.

  • Iedere persoon krijgt een individuele begeleider.

  • De frequentie van de begeleidingscontacten is afhankelijk van de vragen en ondersteuningsnoden.

  • De begeleidingscontacten vinden gemiddeld éénmaal per week plaats.  Dit kan bij de cliënt thuis, op bureau of op een externe dienst.

  • Er wordt afgesproken op welke vlakken er ondersteuning wordt geboden.  Deze afspraken worden vastgelegd in een individuele dienstverleningsovereenkomst.

  • Minstens één keer per jaar wordt samen met de cliënt nagegaan of het begeleidingsaanbod nog steeds is afgestemd op zijn/haar vragen en ondersteuningsnoden.