Begeleid Wonen, voor wie?

Please reload

  • Voor meerderjarige personen met een (vermoeden van) beperking.

  • Die alleen, als koppel met of zonder kind(eren), of in een kleine groep van maximum 4 personen (willen) wonen.

  • Over een minimum aan zelfredzaamheid beschikken.

  • Het is belangrijk dat het inkomen hoog genoeg is om zelf in te staan voor alle kosten die zelfstandig wonen met zich mee brengt.

  • De persoon staat open voor het begeleidingsaanbod van de dienst en is bereid aan zichzelf te werken. 

 

  • Zowel personen met als zonder goedkeuring van het VAPH voor begeleiding door een dienst begeleid wonen, kunnen bij ons terecht.